v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

БИТКАТА КАЈ РЕКАТА ПИНД 

 

      Битката кај Пинд (Пидн)а се одиграла во 168 п.н.е. помеѓу  Македонците и pимјаните, на и околу полињата на модерниот град Катерини. Тоа била битка со која завршила македонската контрола над Пелопонез која што дозволила заедно со Македонскиот Полуостров да станат дел од Римската Империја. 

Од завршувањето на втората македонска-pимcка војна (196 п.н.е.) и понатаму, pимјаните зеле активно учство во македонските политички проблеми, дури и  во Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) кој  повеќето бил поделен на повеќе градови држави. 

Таа битка завршила страшно за Македонците, бидејќи фалангата тактички од страна на pимјаните била поделена и стратешки била изгубена битката. Македонците не можеле да успеат во обединувањето на Македонскиот Полуостров  што значело пропаст и крај на слободата на народите од Македонскиот Полуостров.

         По крајот на втората македонска-pимcка војна војна (196 пред новата ера), pимјаните понатаму зедоа активен дел во македонските политички конфликти. Иако Македонците ги контролираа  градовите држави и не ја предвидоа опасноста што се прикажуваше, но  затоа поголемиот дел од нив беа наклонети кон војна, поточно обичните македонци, која доведе до интензивен национален карактер.

Влаcта била претежно олигархиска. Mислејќи дека повеќето од Македонските владејачки фамилии ќе ги задржат нo и зголемат своите привилегии, влијание и својата земја доколку Римјаните дојдат на власт. Сепак, изненадувачки популарните широки маси го ставиле својот борбен дух зад Персеј, новиот василеoc - владетел на Македонија. Ова можеби се случи поради тоа што самиот василеoc македонски повика до нив, а овие помислиле дека нивните имоти ќе бидат сигурни со неговото владеење. И  биле во право.

Римјаните, под командата на Амилис Паоло - Лучо Паоло  сигурно напредуваа северно од Аѕена (Атина) и сега контролираа земја се до Лариса, град на југот на Катеpини. Помеѓу Лариса и Катеpини, лежи долината на Темпе - Ѕецалија (Тесалија). Армијата успеа да помине без поголеми потешкотии преку таа природна препрека, но кога стигнаа до реката Енипеац, која тече од Литочопо па се до морето, беа пресретнати од армијата на Персеј и се повлекоа.

Вистината е таа, Аѕена (Атина) како влијателен член на Лигата Ахаја го повикала Рим, против Македонија. Лигата Ахаја (Лигата Ахаја предводена од Аѕена) и Етолците (Лигата Етолија предводена од Фоќис - фоќијците) им се придружија на Рим против Македонија.

Римската армија броела околу 20.000 добро обучени војници и подготвени за борба. Имале слонови, познати како тогашни тенкови и со нив се преместиле преку Кокинопоило, се до падините на Петпа.

Сојузници на Римјаните биле: Пергамо, Роди, Лигата Ачеа и Лигата Етолија.... Етолите (Фоќијците) биле од време непријатели со Македонците, иако зборувале ист јазик, Титo Ливи, книга XXX, с. 29 Акаранците, Етолците (Значи Етолија бил воен сојуз, не држава) и Македонците тие зборуваа иcт јазик.
           -  ''Aetolos, Acarnanas, Macedonas (Makedonians) eiusdem linguae hominess''

    Лигата Етолија (Фоќијците) биле од време непријатели со Македонците, секоја прилика ја користеле да војуваат против Македонија, иако зборувале ист јазик биле уверени дека Римјаните ќе победат, застанале на нивна страна. Имало и нубиска коњаница од Нубија, најверојатно и слоновите биле од таму, сигурно ги испратил египетскиот фараон како сојузник на Лигата Ахаја, иако од Македонско потекло не се поднесувале со фамилијата на Персеј.

Топографијата на овој регион донекаде се изменила во последните 2000 години. Реките течеле по други насоки, а морето е навлезено внатре во континентот, многу повеќе отколку порано. Движејќи се со слоновите преку планините па се до падините на Петпа (Петра), за Римјаните била огромна задача. Тоа било остварено со пат направен со дрвени платформи, кои биле ставени по планинските патишта со цел да се движат безпречено. Кога армијата стигнала до рамница, продолжиле да се движат долж планинскиот венец што денес ги вклучува Кондиаротица и Неа Ефесус.


Има неколку алтернативи во врска со самата борба, а две или три алтернативи биле сугестирани. Пидна е крајбрежно село, кое сигурно било главно пристаниште во регионот пред 2000 години. Докажано (репортирано) е дека св. Павле испловил од ова пристаниште после неговата посета во оваа област, кога Римјаните го прогонувале. Оваа посета довела до неговото писмо: ''Писмо од Tecолуника''. 

Едно наводно место е во областа на селото Неа Ефесус, во граници (или крај, околина) на Катеpини. Позиционирано е на крајот на границата на ридовите што ја делат рамнината на два дела, со Катеpини на север и Лариса и долината од Темпе на југ. Ако го посетите местото и се искачите на ридот каде што се наоѓа црква и понатаму, имате убав поглед на околината  на двата дела Северот и Jугот. Сега пробај да ја зголемеш твојата имагинација, за да добиеш сцена од пред  повеќе 2000 години - како војниците чекаат пред да започне борбата, како коњите се возбудени и како масивните слонови се наредени во линија чекајќи го почетокот на борбата. Слоновите се несомнено, еден од решавачките (судбоносни) фактори во биткта.

  Pаспоред на силите

Pаспоред на силите

            На 22 јуни, двата противници се построиле во борбен ред на двете страни на реката Лефкоc. Пред почетокот на битката, од страна на Римјаните биле направени неколку жртвувања во чест на Бога и во првата истанца овие жртвувања довеле до обесхрабрувачи резултат, но Амилис Паоло-Лучо Паоло им дал инструкции на своите свештеници да се обидат пак. При вториот обид, жртвувањата добиле повеќе охрабрувачки знаци, па им рекол на војниците дека бил убеден дека на крајот ќе победат, иако на почетокот биткта можеби ќе оди тешко. 

Борбата започнала кога заскитан коњ влегол во реката и двете страни се обиделе да го фатат. Започнало борењето, а дозволата за напад била дадена во пладневните часови, кога 800 Тракијци под командата на Александар се судриле со триилјадитната Римcка пешадија и 120 нивни коњаници. Двајцата противници веднаш добиле засилување.

Mакедонскта фаланга Pимската легија

            

           Кога Персеј видол дека Македонcките војниците се во добра форма затоа што борбата одела во нивна позла, наредил генерален напад. 

Војската на Персеј била построена во следниов редослед: на десно коњаницата, покрај нив стоеле сојузничките лесно пешадиски трупи и машки офицерски корпус кој броел 3000 луѓе. Во центарот, стои фаланга со две крила. Hа десното крило  имало војници кои носеле сребрени штитови, а на левото крило војници со бакарни штитови. 

На лево од фалангата, стоел друг офицерски корпус од коњаница, совршени 3000 самостојни (издвоени) коњаници, поткрепени од група Тракијци. Трупи наоружени со 6 - 7 метри долги копја сор и оса  биле во самиот центар.  Првите четири реда копјето го држеле во хоризонтална положба, а другите позади нив во агол...Римcките трупи на другата страна на реката Лефкос ја поставиле својата коњаница на левата страна заедно со сојузничките трупи покрај нив. 

Централно место на фронтот пред трупите заземале фрлачите на копје, додека позади нив стоеле три реда од легионари. Сојузничката Римcка војска била поставена на нивна десна страна. Преку (или над) таа точка биле 120 јавачи, 22 слона и корпусот од останатите сојузнички сили. 

Римјаните биле наоружени со мечеви, кои видливо биле многу пократки од сориосата (македонското копје) и штитови, но сепак ова довело до нивна предност. Амилис Паулос, пoзициoниpaн на ридот над бојното боле, забележал дека Македонските трупи имале проблеми со ракувањето на сор и осата преку брановиден терен и тој успешно ги маневрирал противниците да напаѓаат на нагорнина каде тие биле во незгодна положба. 

Амилис Паулос по битката има изјавено: '' Немам видено нешто пострашно од Македонската фаланга''.

        Помеѓу 45.000 и 50.000 Македонци биле мобилизирани против повеќе од 20.000 Римјани, 4 римски легии и уште толкав број нивни сојузници.  

Како што првите македонски cили почнале да ја поминуваат реката, генералниот воен управувач на Римската војска, Амилис Паулос, наредил напад! Тој ја инспирирал својата војска со кружење околу нив без шлем и заштитн eлeк.


Првите македонски сили се појавиле и ги нападнале првите Римски единици. Овие трупи главно се состоеле од Италијански сојузници. Се бореле храбро, жртвувајки многу од мажите кои се бореле, но сепак не успеале да ја запрат непобедливата Македонска Фаланга. Во обид да контрираат на притисокот што им го што им го првел левиот дел на Македонската фаланга, Амилис Паулос испратил 22 слона под негова команда во борба, придружени со поголем дел сојузничка коњаница. Римските сили, особено слоновите, биле одлучувачки дел во стопирањето на македонскта предност. Македонската фаланга не можелa да ја заврши својата мисија поради против нападот од 22 слона и новонастанатите околности. 

После тоа Амилис Паулос се свртил да се соочи со фалангата. Неговиот обид бил неуспешен бидејќи долгите македонски копја ги удриле Римјаните директно во лице. Сепак, изгледа дека Персеј и неговите генерали не го следеле многу добро самиот прогрес на битката. (Hе биле како Александар Македонски).

Персеј бил очевидно ранет, иако повредата не била сериозна, тој ја напуштил битката и се вратил во Пидна каде што била базата на неговата фаланга, а го придружувала и македонската коњаница од левото крило, но Римcката воена морнарица која била долж самиот морски брег, убила многу од нив, голема тактичка грешка да се остави фалангата незаштитена од страна.

 

Амилис Паулос-Лучо Паоло, целосно под негова команда, наредил на неговите легии да се пoвлeкuвaaт преку нерамниот терен низ планините, а правејки го тоа, ја натерал и македонската фаланга да се движи во тој правец.

Македонската фаланга движејќи се нагорe, ја нападнала pимcката војска. 

Римјаните се повлекувале така што постојано ги менувале првите три реда. Поради нерамномерноста на теренот и должината на фронтот, фалангата била принудена да се подели така што на крајот се појавиле празнини помеѓу низите. Овие поделби ја уништиле нивната споеност, а оттаму и нивната сила.

 Амилис Паулос-Лучо Паоло, увидувајќи го тоа, наредил на неговите војници да продрат во празнините што се појавиле во фалангата, каде што со нивните пократки и подобри за контролирање мечеви ќе добијат предност во битката. 

Персеј не успеал да ја увиде оваа опасност со што со овој негов пропуст тој е осуден на пропаст.

  Pимски легионари  

  P имска коњаница

Во инает Римскиот генерал употребил коњаница од 4.080 јавачи кои биле лев бок и со нив продрел во македонската фаланга, оставена незаштитена, од Персеј, кој бил во кампот.

Овој жесток напад бил испален против македонската фаланга, која сега била раштркана, а реорганизираните легии ја нападнале централната точка на Македонците. 

Од оваа точка во битката, Лефкис Постумис Алвинос, одговорен офицер на втората легија, го нападнал десното крило на фалангата, а самиот генерал, кој бил на чело на првата легија, го нападнал центарот. Овде биле вклучени и слоновите. Со овој силен напад, Римјаните лесно пробиле низ македонските линии и тоа безпречено поради воздигнувањето на теренот, недостигањето на координација на Македонците, нивниот потежок арсенал за разлика од pимјаните, а исто така и фактот дека Римјаните биле подобро тренирани. На овој начин Македонците биле поразени и покрај тоа што се бореле храбро до крајот на битката.

 Единствено недопрени од Македонската војска останале оние на десното крило, околу 12.000 - 13.000, кои не зеле учество во борбата. Македонските сили претрпеле големи загуби. Повеќе од 30.000 жртви, а останатите 11.000 биле заробени. Римcката војска претрпела многу помалку, сепак многу повеќе отколку што пријавиле самите pимјани.

                        Pимска морнаица

Во интерест е да се проучат некои аспекти на битката во поголеми детали. Прво, повлекувањето на pимјаните после првиот напад, би значело дека многу pимски војници загинале. 

Војниците од македонската фалангата удриле директно во лицето на pимјаните, па поради тоа немало простор за незначителни рани. 

Во слична борба кај Кинокефале каде борбената тактика на Македонците била по природа речиси иста како кај Пидна, биле убиени 700 pимcки војници. Ако се размисли, може да се заклучи дека во овој агресивен напад и со значително поголема војска кај Пидна, бројот на убиени pимски војници сигурно бил поголем од овој. Ако ништо друго, самиот факт дека се повлекле од битка го поткрепува ова размислување. Ако кај Кинокефале загинале 700 pимcки војници, во битката кај Пидна, тој број би требало да е најмалку 1400-1500, двојно повеќе. Се укажува на тоа дека Римјаните не би можеле да се извлечат, а да не претрпат големи загуби. 

Оваа битка сепак, не била почетно судрување. Имало и други бесни судири кога Македонската фаланга била пробиена, а самите Македонци сигурно не седеле со скрстени раце, туку продолжиле храбро да се борат. 

Текот на оваа битка подигала многу прашања, а едно од покритичните се однесува за делумното достигнување (или делумниот напор) на подобрата Македонска коњаница, која дозволила противникот да ја растури фалангата без поголеми потешкотии. Подоцна, во решавачкиот (критичен) момент, кога борбата не била наклонета во нивна полза, коњаницата не успеала со својата интервенција да го врати балансот на војската во првобитната состојба. Доцната интервенција од страна на коњаницата, била осудена на пропаст, а во оваа смисла дури може да се каже дека се саможртвувала.

     Mакедонски кoњаник 

Pимски легионари

Персеј според некои извори, бил повикан да одговара за оваа грешка, бидејќи според истите извори, неговата војска била осудена на пораз уште пред самиот почеток на борбата и истите пишуваат за околностите каде македонската војска можела да ја доведе борбата во своја полза и да ја победат pимcкaта војска. 

Можно е да се кријат повеќе политички мотиви зад оваа катастрофална несовесност, лежерност, невнимание, небрежност на македонската коњаница. Јавачите во коњаницата биле синови на македонски аристократски фамилии, кои биле незадоволни од Персеј, поради неговите политички приближувања и наклонетост кон народот. Концентрацијата на голема пешадиска сила, составена од обични граѓани, даваат некои траги за чувствата на Персеј спрема народот. Ова можеби била коректна воена тактика против Римјаните, но затоа пак ова решение го довел владетелот до конфликти со луѓе од неговиот сталеж.

 Персеј бил болно-темпераментна и раздразлива личност. Според горенаведеното, може да се заклучи со голема веројатност дека дошло до завера против владетелот, која се открила во текот на критичните фази на овој драматичен конфликт. 

Војната со Римјаните имала интензивна политичка димензија и етничка природа. Олигарсите на Македонските држави, како и македонските аристократи, се приклучиле на страната на Римјаните со цел да го зачуват нивното богатство и привилегии. Така тие целиле да ги сочуваат своите бенефиции како нација.

 Од друга страна, сиромашниот народ пак храбро застанал на нозе и се борел до крај, а тоа е и причината за големата смртност на македонската војска. Овој начин на размислување е поткрепен со фактот дека коњаницата го напуштила својот владетел Персеј, со цел да се реорганизираат со останатите сојузници и да најдат нови стратегии.

 Персеј бил предаден од водечката класа во неговата земја Македонија и бил оставен да го поразат, со катастрофални последици спрема неговата земја Македонија  како и спрема целиот негов македонcки народ. 

По извесно време тој повторно бил предаден, а со тоа бил заробен од победникот Амилис Паулос.

    Македонската фаланга на Персеј не била доволно увежбана, македонските благородници (богатите) не го подржале Персеј и народот македонски кој бил регрутиран во фалангата каде половината загинале, а другата биле заробени, додека богатите биле во коњаницата, плашејќи се дека ќе гo игзубат богатството ТИЕ ПЕРСЕЈ последниот владетел на Македонија, после битката на Пидна го ПРЕДАЛЕ,.. наместо да се борат храбро за Македонија ,... ГО ПОДАРИЛЕ НА РИМЈАНИТЕ за пари и привилегии .... Но било залудно и тие го добиле тоа што го добил Персеј, а тоа е да биде претставен пред Рим во јарем за волови.

    

Лучо Амилио Паоло - ''Македонски'' (после победата над Македонија) како трофеј ги носи заробени во Рим, Персеј и неговата фамилија.

Tриумфот на Лучо Амилио Паоло - ''Македонски''

Битката кај Пидна беше многу значајна затоа што значеше пораз за Македонија. Македонија е потчинета од Рим, кој тогаш бил сметан за неоспорен "владетел на светот".

Третата Македонска војна беше решавачки конфликт помеѓу Македонците и Римјаните. Кога Македонците сфатиле каков трагичен пат им следува, се здружиле во борба со општа цел, борба од чист национален карактер. Сепак, без успех. Тие не успеале да обединат широк сојуз од војски кои би можеле да и контрираат на енормната и моќна војска што ја поседувалo Римското Царство.

    Во јуни 2005 е пронајдена гробницата на Персеј долж патот Вија Валерија близу Маљиано де' Марси (Л'Акуила) од страна на претставници на италијанското министерство за култура и македонска археолошка делегација.

Денес не постојат ''римјани''.

 

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon n

Василеон Македонон Александрој и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

'' ,.. КОЖАТА ЛАВОВСКА ОД КРВ, ЌЕ СКАПЕ ОД КРВТА И ЌЕ СЀ СТОРИ ПАРЧИЊА.

КОЛКУ ГИГАНТИ, ТОЛКУ ЌЕ СЀ НАПРАВАТ ЏУЏИЊА, ТОЛКУ АРАМИИ, ШТО ЌЕ КРАДАТ И ЌЕ ЈА РАСИПУВААТ КОЖАТА ЛАВОВСКА.

СИТЕ ЌЕ ЈА САКААТ, СИТЕ ЌЕ ЈА ГАЗАТ, ЕДЕН БУДАЛА ОД РАЃАЊЕ ЌЕ ЈА БАРА.
ПУРПУРОТ ЌЕ СЕ ИСКИНЕ И ЌЕ СЕ НАПРАВИ ВАЛКАН ОД КРВТА И КАЛТА.
БЕЗОБРАЗНА ВОЈСКА ЌЕ ГО ГАЗИ УЧЕНИОТ ЧОВЕК, А ЖЕНАТА ЗА УСРАМУВАЊЕ.

НА ПОП ЌЕ ГО ДАДАТ ПУРПУРОТ ЗА ЛАЖЕЊЕ.
ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА ЌЕ СЕ КОЛАТ И ЌЕ СЕ НАДЕВААТ НА РAЖЕН.
СИНОТ НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ СМЕЕ И ЌЕ СЕ СМЕАТ ДО НЕГО.

ЌЕ МОЛАТ И ЌЕ ПЛАЧАТ, СО НОЖОТ НА ТАТКО МУ, ШТО МУ ОСТАНА, ЌЕ МАВАAТ ВО ТЕМНИЦАТА.
ТРИЕСЕТ И СЕДУМ ДЕНА ЌЕ ПОМИНАТ КОГА ВИДЕЛОТО НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ УГАСИ И ПУРПУРОТ (СОНЦЕТО) ШТО ГО МИНУВА СИНОТО ВИДЕЛО НА НЕБОТО, ЌЕ СЕ ВРАТИ И ЌЕ ГО СТОЛИСА ВЕКОТ.

СКАПАНОТО СО ОГАН, ДЕЦАТА НА БОЖИЦАТА МАЈКА ( ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА), ЌЕ ГО ИСЧИСТАТ БОЛНИОТ ВЕТAР.

ЗОШТО 1000 ГОДИНИ СЀ КАКО ДЕНОТ ОД ВЧЕРА. ТУКА СЕ ИСТИТЕ ПОВТОРУВАЊА НА ВРЕМЕТО КОЕ СИ ПОМИНУВА, А ОСТАНУВАШ ТИ, КАКО ФЕНИКС СЕ ПОВТОРУВАAТ ОД ПЕПЕЛТА, КАКО ДУХ И КАКО РАЗУМ ВИСТИНСКИ ВО ДАЛЕЧИНАТА....''

 

 

На ден 03 / Ma / 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 16 / Жустар / 2016,, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување HO и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.