ILE, ILE, ILE,od STE Bog naj mil e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

v

MAKEDONON

            ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

   

Alexandroy Makedononv

ВАСИЛЕОС НА МАКЕДОНИЈА
ВАСИЛЕОН НА ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА

BACИЛEOH  МАКЕДОНОН  АЛEKCAHДРОЈ 
ПOMЛAДИOT

Проклет да е,..
проклет да е,..
проклет да е!
Кој го отрови Алекcандрoj Македонон нашиот славен Василeoн Македон.
Еј, Македонци,.. еј, Македонци,
бедни сте,... бедни сте,... никои сте,

никои сме и ништо сме без Алекcандрoj Македонон, нашиот славeн Bасилeoн Македон.

Крвта ја храни земјата,
во крв сите луѓе умираат и се раѓаат.
Крвта е храна на боговите.
Таму долу со векови ние навредените,...
Еј, ние Македонците, светото слово даваме:
Од Македонија и Алекcандрoj Македонон славeн Василeoн Македон, нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја најмила уважуваме.

Каде е вода текла,... пак ќе тече,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, така рече.


Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.

 

АЛЕКСАНДАР ЧЕТВРТИ Македонски

ΒΑΣΙΛΕΩΣ     ΑΛΕΑΝΔΡY   MAKEΔNΩN Δ - ПMΛAΔIΩ - древно македонско (Коинон Македонон) писмо 

 

ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР  ЧЕТВРТИ    МАКЕДОНСКИ 

АЛЕКСАНДАР ЧЕТВРТИ Македонски

ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР  ЧЕТВРТИ  МАКЕДОНСКИ

Василеос АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Македонски ( 323 – 309 п.н.е. ) бил син на Василеон Александар Македонски и Роксана, принцеза од Бактрија и ВАСИЛИСАС - ВАСИЛИЦА на Македонија, земана за жена, а со тоа е и Василица, од Василеос Александар Македонски, со сите почести за една македонска владетелка од тоа време.

Бидејќи Роксана била бремена кога Александар Македонски умрел, а полот на детето не се знаел, се јавиле неслогии кај македонската војска во врска со редот на наследување. Додека пешадијата го поддржувала вујкото на детето, Филип Аридеј ( кој бил епилептичар ), х или ар хот Пердика, командант на елитните коњички придружници - чета херои, успеал да ги убеди да сочекаат, надевајќи се дека детето ќе се роди машко.

Вака двата табора се согласиле, Пердика да владее како регент додека Филип би владеел, но само како фигура, без вистинска моќ. Ако детето се родило машко, тогаш тоа ќе стане владетел. 

Александар ЧЕТВРТИ се родил во месец Гоепиа или Горешјак (Aвгуст) или меаец Македонон 323 година п.н.е.

      По строгото регентство, воена пропаст во Египет и бунт во војската, Пердика бил убиен од неговите воени старешини во јуни 320 п.н.е., по што Антипатар станал новиот надгледувач со Трипарадиската поделба. Со себе ја донел Роксана и двата претенденти на престолот на Македонија и се откажал од претензиите кон владеење на ВАСИЛЕОНДОН Македонија, оставајќи ги некогашните провинции Египет и Аѕеиа (Азија) во власта на сатрапи. Кога Антипатар умрел во 319 п.н.е. му ја доделил власта на Полиперхон, војсководец кој им служел на Василеос Филип и Александар Македонски и нивиот наследник, прескокнувајќи го синот Касандар.

Граѓанска војна

Касандар се сојузил со Птолемаиој ПРВИ, Антигон ПРВИ Едноокиот и Евридика ТРЕТА, амбициозната жена на Филип Аридеј и прогласил војна против надгледувачот. 

Полиперхон се сојузил со Еумен и Олимпија.

Иако отпрвин Полиперхон бил успешен во заземање на градовите држави, неговата флота била уништена од Антигон 318 п.н.е. Кога, по битката Касандар зазел полна власт врз Македонија, Полиперхон морал да пребега во Молосија, заедно со Роксана и младиот Александар.

Неколку месеци потоа, Олимпија успеала да го убеди нејзиниот роднина Еакид да изврши инвазија на Македонија заедно со Полиперхон. Кога Олимпија отишла на полето, војската на Евридика одбила да се бори против мајката на Александар Македонски и ја напуштиле. Олимпија,  Полиперхон и Еакид повторно ја зазеле Македонија. 

Филип и Евридика биле фатени и погубени на 25 Ауден (Декември), 317 п.н.е., така оставајќи ја Mакедонија на Александар ЧЕТВРТИ Македонски, но вистинската власт била во рацете на Олимпија, која била негов надгледувач.

АЛЕКСАНДАР ЧЕТВРТИ Македонски Александар ЧЕТВРТИ МакедонскиСледната година Касандар cе вратил ( 316 п.н.е. ), повторно освојувајќи ја Македонија. Олимпија веднаш била погубена, додека ВЛАДЕТЕЛОТАлександар ЧЕТВРТИ Македонски и неговата мајка биле ставени во затвор во тврдината Амфиполитион под надзор на Главкиј. 

Кога општиот мир помеѓу Антигон, Птоломеј ПРВИ Сотир - заштитникот и Лизимах ставил крај на Третата Дијадохска војна во 311 п.н.е., мировниот договор ги признал правата на Александар ЧЕТВРТИ Македонски и било јасно иcкажано дека тој ќе го наследи Касандар, кога ќе стане полнолетен.

Смрт

По мировниот договор, бранителите на Аргеадите почнале да изјавуваат дека Александар ЧЕТВРТИ Македонски треба сега да има полна моќ и дека повеќе нема потреба од надгледувач. Одговорот на Касандар бил дефинитивен: за да си ја обезбеди власта, во 309 п.н.е. му наредил на Главкиј да изврши таен атентат врз 13 - годишниот Александар ЧЕТВРТИ Македонски и неговата мајка. Така и двајцата биле отруени.

дијадемата на АЛЕКСАНДАР ЧЕТВРТИ Македонски

Венецот од жирови лисја на АЛЕКСАНДАР  ЧЕТВРТИ Македонски - бил закопан кај неговиот дедо во гробницата на Филип Македонски, најверојатно во тој сад е и пепелта од синот на Александар Македонски, е контраверзно, најверојатно е пепелта на Филип Аридеј

 

 

 Во својот Тестамент Василeон Александрој Македонон, ЈАСНО кажува кој треба да го наследи:

ТЕСТАМЕНТОТ НА АЛЕКСАНДАР ТРЕТИ МАКЕДОНСКИ
Тестаментот е направен од  Александрој Македонон, син на Ѕе - богот на светлината и Олимпија.

1. Ако моето дете од жена ми Роксана е машко, тој пред сите други треба да биде ВЛАДЕТЕЛ на Македонија, а во меѓувреме, синот на Филипoj Македонон, Аридеј, да биде лидер на Македонците. 

Ако детето од мојата жена Роксана, биде женско, дозволете Македонците да видат дека таа е одгледана и омажена на начин што доликува на мене и мојот ранг и дозволете да си избере  ГОСПОДАР - човек за кој тие мислат дека е достоинствен за тоа. Човекот така избран треба да биде ВЛАДЕТЕЛ на Македонијa,.....ПОВЕЌЕ

 

 

Василeон Александрој Македонон

 10. Сведоци на ова да се  нашиот предок Македон (Араклеон), Никеја (Божицата на победата), Ѕе (Бог на Сонцето) и успехот на  Александар. Доколку некој од наброените, постапи спротивно на моите одредби, јас ги преколнувам Македонските Богови  и Mакедонците, да не го остават неказнет  за тие недела и да биде одговорен за кривоклетството пред Боговите и луѓето.

 

 

AРАКЛЕ - МАКЕДОН

Aракле - Македон ( 327–309 г. п. н. e.) — син на македонскиот владетел Александар  Македонски  од неговата љубовница Барсина.

Мајката на Aракле, Барсина, потекнува од познат персијски род, нејзиниот татко е Артабаз. Ја омажиле за Ментор од Роди, кој командувал со персијските војски на Запад, а после неговата смрт таа повторно се омажила и тоа за братот на покојниот маж, Мемнон. Мемнон војувал со Александар Македонски, кога тие се подготвувале кон Аѕеиа (Азија) во 334 п. н. e.,  за да не пребегне кон македонскиот владетел, неговата жена Барсина ja држел во дворецот на персијскиот владетел  Дариј. Во 333 г.п.н.е. Мемнон умира, во таа година е битката кај Ис, каде Дариј претрпел целосен пораз и избегал. Дел од неговиот дворец, вклучувајќи ја и Барсина, бил завојуван во Дамаск како воен трофеј. Барсина имала околу 30 години, таа била убава и Александар  Македонски, кој воопшто не бил рамнодушен кон жените, ја зел како залог.

Во 327 г.п.н.е. Барсина на возраст од 36 год. го родила Aракле, првото дете на Александар  Македонски, самата таа имала деца од првиот маж. После женидбата на Александар  Македонски со бактријската принцеза Роксана, мајката го повела Aракле во Пергам, каде тие мирно живееле заедно се до смртта на Александар  Македонски во 323 г.п.н.е.

     За незаконитиот син на Александар Македонски се спомнува во времетo на барање нов владетел на Македонија, кој должен е да има благородна крв и да е од машки род. 

      Јустин пишува, дека командантот на фалангата Мелеагр предложил: 

        « …Aко тие војсководците сакаат момче, тој е во Пергам и е син на Александар  Македонски од Барсина, по име Aраклe и ако тие предпочитаат маж, го има во кампот Ардеа, син на Александар  Македонски ». 

Предлогот за Aракле не поминал и Барсина со синот спокојно продолжиле да живеат во Пергам до 309  г.п.н.е.

Антигон му го пратил биолошкиот син на Александар Македонски, Aракле на Полиперхон за да послужи во нагодба против Касандар. Меѓутоа Полиперхон решил да ги раскине врските со Антигон и го убил момчето во 309 п.н.е..

Во 309 г.п.н.е.. после роскошниот банкет Aеракле и неговата мајка ги удавиле по наредба на Полиперхон.

 

СО СМРТТА, ПОПРЕЦИЗНО  СО АТЕНТАТАТИТЕ ВРЗ ДВАЈЦАТА СИНОВИ  НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ, ИЗВРШЕНИ  ПО  НАРЕДБА  ОД  КАСАНДАР, СИН  НА  АНТИПАТАР,   ЗAПОЧНУВА  КРАЈОТ НА МАКЕДОНСКАТА МОНАРХИЈА.

Друѓите  после Александар Македонски, НЕ ЗНАЕЛЕ како да владеат.  Причината била многу едноставна, ''НЕ ЗНАЕЛЕ КАКО, ПО ПРЕЦИЗНО, НЕМАЛО КОЈ ДА ЃИ НАУЧИ
.

'' Aко малото лавче расте меѓу овци, кога ќе порасне, ќe биде само една голема овца'' -  Василеос  Филип  Македонски

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

фреска од гробот на Нола, археолошки музеј на Неапол - ( Napoli - Italia) - враќање на војници после битка 4 век п.н.е

Фреска од гробот на Нола, археолошки музеј на Неапол - ( Napoli - Italia ) - '' враќање на војници после битка '' - 4 век п.н.е

Во оваа страница ќе дадеме податок и за сличноста меѓу Eтруските и Mакедонците. 

Етруските биле народ кои живееле на Апенинскиот Полуостов,... биле целосно асимилирани од Римјаните,.. нo како што гледаме имаат исти симболи, а и пишувалле на писмото ''коини'' , исто како и Mакедонците,  гласовните фрази италианските експерти не ги разбираат што е нормално...

Tреба да се проучат гласовите на тоа писмо за да се види колку биле слични со нас Mакедонците.

Загрепската ленена книга (лат. Liber linteus Zagrebiensis)

 

 

 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

 *** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил адреса: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

МАКЕДОНOH

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.