УКРАДЕНА МАКЕДОНСКА АРХЕОЛОГИЈА

                                                                                              

    [1]

       Кратерот од требенишките гробници што сега се наоѓа во Белград. Таков е и кратерот од Демиркаписко кој очекуваме да биде вратен од САД

                             Kратерот од кнежевската гробница во Корешница, Демир Капија .

 Иако подолго време се обидуваме да го вратиме кратерот, за кој точно се знае дека е нелегално изнесен и продаден во САД, кратерот од демиркаписка Корешница, датиран на 6 в. пр. н.е., веќе подолг период е дел од приватната колекција на семејството Шелби, поради што постои и ризик од неуспех во операцијата враќање дома.

Кратерот е ископан од кнежевска гробница во Демиркаписко, со димензии 4 х 5 метри, богата со предмети слични на погребната опрема од требенишките гробници во Охрид. Сите предмети, заедно со кратерот, биле диво ископани, според сознанијата, во 1996 година, а изнесени од Македонија во 2002/2003 година.

Македонските власти дознаваат дека овие предмети преку српска дилерска врска, на аукциска куќа во Лондон и ги понудила швајцарска фантомска фирма. На аукцијата во Лондон кратерот го купува брачната двојка Шелби. По смртта на сопругот, жената го изложува на аукција во Хјустон, но тој не може да се продаде, бидејќи не е заведен во каталог и не му е наведено потеклото. Оттогаш трае процедурата за неговото враќање.

      [2]

            Андриск бил човек кој во 150 п.н.е. тврдел дека е син на Персеј и го барал престолот на Македонија како  Филип ШЕСТИ . Ова била причината за Четвртата македонско-римска војна во која Андриск бил поразен од страна на Римјаните, и Македонија била ПОДЕЛЕНА НА 4 РЕПУБЛИКИ-ДЕЛА И припоена кон Рим во 148 п.н.е.

 

Андрикc - Филип ШЕСТИ

       Археолошки наод  од бронза од околијата на Неготино пронајден од нелегални копачи. Наод кој е веќе надвор од Македонија.

 

[3]

Плочата чувана во манастирот на Црквата на Света Аполонија, во епархискиот музеј на Венеција, претставува голем проблем за нејзиниото неизвесенo потекло, ма не и за македонецот кој природно се препознава во ова македонско дело.

 

Димензиите на плочата се како што следува: висина 1,18 м, ширина 1,38 метри, дебелина од 0,30 метри. На средината има голем тркалест штит со македонското сонце (пред Филип Македонски) во центарот, еден пар на Коскобрани и долго копје, додека на страната можете да видите траги од закачен меч.

Во отсуство на податоци за нејзиното потекло, чисто иконографски се претпоставува дека тоа е дел од зграда од 3 век или 2 век . п.н.е. на источниот Медитеран, која била префрлена во Венеција со брод.